Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Laucevičius Edmundas, s. Fabijono

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 160 ap.- 161

Vardas, pavardė, tėvavardis: Laucevičius Edmundas, s. Fabijono
Gimimo metai: 1906 m.
Registracijos data: 1973-02-10
Registracinis bylos nr.: 23392
Tomų kiekis: 2
Tomo numeris: 1 | 2
Lapų skaičius tome: 364 | 31
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Linartas“
Bylos sudarymo metai: 1947 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB 5 skyrius

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės
LYA agento asmens bylos kortelės nėra

Papildoma informacija: Edmundas Laucevičius 1929 m. baigė Lietuvos universiteto, Teisės fakulteto, Ekonomikos skyrių. 1925 - 1935 m. dirbo Lietuvos Respublikos Finansų ministerijoje, Prekybos departamento sekretoriumi, po to perėjo dirbti į Užsienio reikalų ministeriją, protokolo skyrių. 1938 m. buvo paskirtas Lietuvos pasiuntinybės Londone sekretoriumi. 1940 m. grįžo iš Londono į Lietuvą. Dėstė anglų kalbą Vilniaus mokyklose. 1951 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos – filologijos fakultetą. Užverbuotas 1947 m. liepos 10 d. Buvo naudojamas išaiškinant ir susekant antisovietinio pogrindžio veikėjus. Mirė 1973 metais.
Šaltiniai: LYA, f. K-41, ap. 1, b. 439, l. 238