Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Kazanskienė Olga Josifovna

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 161 ap.- 162

Vardas, pavardė, tėvavardis: Kazanskienė Olga Josifovna
Gimimo metai: 1907 m.
Registracijos data: 1973-04-01
Registracinis bylos nr.: 926
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 62
Kategorija ir pseudonimas: agentė „Pavličenko“
Bylos sudarymo metai: 1944 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB 2 valdyba

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės
LYA agento asmens bylos kortelės nėra

Papildoma informacija: Olga Kazanskienė buvo Lietuvos kariuomenės dimisijos majoro Eduardo Kazanskio žmona. Kazanskių šeimai Vilniuje priklausė keramikos gamyklėlė, kurioje nacių okupacijos metu dirbo geto kaliniai. Čia dirbo ir Chana Chaiker (vėliau pakeitė vardą ir pavardę į Anna Frankfurt). Ji susidraugavo su šeimininkais ir šie ją išgelbėjo nuo pražūties likviduojant Vilniaus getą. Grįžus sovietams, E. Kazanskis buvo suimtas, apkaltintas kolaboravimu su naciais, bet vėliau paleistas. Tikėtina tuomet užverbuota jo žmona. Apie agentūrinę veiklą duomenų nerasta. Kazanskių šeima 2007 m. buvo paskelbti Pasaulio tautų teisuoliais. O. Kazanskienė yra gavusi Žūvančiųjų gelbėjimo kryžių.