Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Kaminskas Juozas, s. Dominyko

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 161 ap.- 162

Vardas, pavardė, tėvavardis: Kaminskas Juozas, s. Dominyko
Gimimo metai: 1914 m.
Registracijos data: 1973-09-01
Archyvinis bylos nr.: 1446
Registracinis bylos nr.: 12905
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 59
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Jonas“
Bylos sudarymo metai: 1957 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Alytaus r. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Jonas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1957 – 1973 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: dėl amžiaus
Archyvinis bylos nr.: 1446
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1914 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: -
Išsilavinimas: pradinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: kolūkietis
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos:

Agento „Jonas“ suteiktos informacijos pagrindu profilaktuoti keli asmenys, išaiškino paieškomą ypatingai pavojingą valstybinį nusikaltėlį Petrauską.

Papildoma informacija: Remiantis sovietų saugumo sudaryta baudžiamąja byla, Juozas Kaminskas palaikė ryšius su partizanais. Buvo kaltinamas dalyvavimu nužudant kolūkio pirmininką. Suimtas 1951-07-30, nuteistas 25 metams lageryje, bet bausmė netrukus buvo sušvelninta iki 8 metų. 1956 m. J. Kaminskas buvo paleistas. Užverbuotas grįžęs iš lagerio.
Šaltiniai:

Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 20539/3