Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Radzevičius Antanas, s. Kazio

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 161 ap.- 162

Vardas, pavardė, tėvavardis: Radzevičius Antanas, s. Kazio
Gimimo metai: 1917 m.
Registracijos data: 1973-10-01
Archyvinis bylos nr.: 1448
Registracinis bylos nr.: 19451
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 89
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Jonas“
Bylos sudarymo metai: 1962 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Druskininkų m. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Jonas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1962 – 1973 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: dėl ligos
Archyvinis bylos nr.: 1448
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1917 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: -
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: statybos valdybos dailidė
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Jonas“ teikė nemažai vertingos medžiagos apie asmenis tiriamus operatyvinės įskaitos bylose, grįžusius iš įkalinimo ir tremties vietų.
Papildoma informacija: Remiantis MGB sudaryta baudžiamąja byla, Antanas Radzevičius 1940 – 1941 m. tarnavo Raudonojoje armijoje. Tik prasidėjus SSRS – Vokietijos karui, pasidavė vokiečiams į nelaisvę. Paleistas įstojo į suburtus Lietuvių policijos batalionus. 1945 m. gegužę pradėjo organizuoti partizanų būrius Lazdijų apskrityje. Norėjo suformuoti LLA štabą Lazdijuose. 1946-06-21 suimtas ir 1947-03-24 nuteistas 10 metų lageryje. 1948 m. lapkritį į Krasnojarsko kraštą ištremta žmona.
Šaltiniai: Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. P15823