Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. kgbveikla@genocid.lt

Puodžiūnas Povilas, s. Adomo

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 162 ap.- 163

Vardas, pavardė, tėvavardis: Puodžiūnas Povilas, s. Adomo
Gimimo metai: 1922 m.
Registracijos data: 1973-12-30
Registracinis bylos nr.: 970
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 347
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Mokytojas“
Bylos sudarymo metai: 1952 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB 5 skyrius

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės
LYA agento asmens bylos kortelės nėra

Papildoma informacija: Povilas Puodžiūnas buvo Didžiosios Kovos apygardos partizanas, apygardos štabo Visuomeninės dalies viršininkas. Slapyvardis „Žėruolis“. 1952 m. balandžio mėn. suimtas ir užverbuotas agentu – smogiku. Jam išdavus žuvo arba buvo suimta 17 partizanų. Vėliau apsimetinėjo Vyčio apygardos vadu, taip siekė užmegzti ryšį su kitais vadais ir taip juos padėti suimti ar nužudyti. Buvo gavęs ir ypatingą uždavinį, susirišti su LLKS Prezidiumo nariu J. Šibaila – Merainiu ir padėti saugumiečiams jį sulaikyti arba nužudyti.
Šaltiniai: LYA, f. K-41, ap. 1, b. 448, l. 44