Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Jašinskas Petras, s. Kosto

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 174 ap.- 175

Vardas, pavardė, tėvavardis: Jašinskas Petras, s. Kosto
Gimimo metai: 1914 m.
Registracijos data: 1979-04-20
Archyvinis bylos nr.: 1558
Registracinis bylos nr.: 24074
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 249
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Keršintojas“
Bylos sudarymo metai: 1945 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: OKGB Kaunas

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Keršintojas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1945 – 1979 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 1558
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1914 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: -
Išsilavinimas: aukštasis
Priklausymas partijoms: SSKP narys
Profesija ir užsiėmimas: gydytojas
Kalbų mokėjimas: vokiečių
Trumpa informacija iš agento bylos: Agento „Keršintojas“ suteiktos informacijos pagrindu buvo pradedamos agentūrinio ištyrimo bylos, buvo suimami nacionalistinių gaujų veikėjai.
Papildoma informacija: Petras Jašinskas buvo gydytojas. 1933 - 1939 m. studijavo Vytauto Didžiojo universitete. Pabaigęs mokslus dirbo Vilkaviškyje. Antrojo pasaulinio karo metu grįžo į Kauną, dirbo Raudonojo kryžiaus ligoninėje. 1945 – 1986 m. dirbo Kauno respublikinėje klinikinėje ligoninėje, vyr. gydytoju. 1956 – 1971 m. dar dirbo ir Kauno medicinos instituto Rentgenologijos ir radiologijos katedros vedėju. Nuo 1959 m. buvo SSKP narys, 1963 m. išrinktas Sovietų Lietuvos Aukščiausios tarybos deputatu. Yra gavęs SSRS Socialistinio darbo didvyrio ir LSSR nusipelniusio gydytojo apdovanojimus. KGB dokumentuose esama informacijos, kad agentas „Keršintojas“ 1960 m. su turistine grupe važiavo į išvyką Dunojaus upe. Grupė aplankė kelias socialistines šalis ir Austriją. Grįžęs „Keršintojas“ pateikė ataskaitą apie grupės elgesį, kuri anot KGB darbuotojų turėjo vertingos operatyvinės informacijos. Remiantis agento asmens bylos kortele, „Keršintojas“ teikė informaciją, kurios pagrindu buvo suimami žmonės, pradedamos agentūrinės bylos.
Šaltiniai:

LYA, f. K-18, ap. 1, b. 127, l. 66,
Žymių Kauno žmonių enciklopedija