Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Petrušaitis Vytautas, s. Igno

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 2 ap-3

Vardas, pavardė, tėvavardis: Petrušaitis Vytautas, s. Igno
Gimimo metai: 1923 m.
Registracijos data: 1947-07-07
Archyvinis bylos nr.: 14
Registracinis bylos nr.: 8267
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 17
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Čiornij“
Bylos sudarymo metai: 1945
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: MGB Joniškio aps. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Čiornij“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1945 – 1947 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: suimtas už teroristinę veiklą
Archyvinis bylos nr.: 14
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1923 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 4 pagrindinės mokyklos klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: valstietis
Kalbų mokėjimas: lietuvių
Trumpa informacija iš agento bylos:

Agentas „Čiornij“ tapo išdaviku, įstojo į ginkluotą nacionalistų gaują, dalyvavo vykdant teroristinius aktus, už ką buvo nuteistas.

Papildoma informacija:

Vytautas Petrušaitis - Paltaroko būrio partizanas slap. Vanagas. Užverbuotas, bet apie savo sutikimą bendradarbiauti su KGB pranešė būrio vadui. Suimtas 1947-02-22, nuteistas pagal RSFSR BK 58-1a str. 25 metams. Paleistas 1972 m. 2000-04-11 V. Petrušaičiui suteiktas kario savanorio statusas.

Šaltiniai:

LGGRT Centro archyvas, P-598;
LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-8984.