Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. kgbveikla@genocid.lt

Petkus Pranas, s. Prano

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 178 ap.- 179

Vardas, pavardė, tėvavardis: Petkus Pranas, s. Prano
Gimimo metai: 1929 m.
Registracijos data: 1982-02-20
Archyvinis bylos nr.: 1602
Registracinis bylos nr.: 19257
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 115
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Ryžij“
Bylos sudarymo metai: 1957 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Akmenės r. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Ryžij“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1957 – 1982 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: dėl nedarbingumo
Archyvinis bylos nr.: 1602
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1929 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: išsiskyręs
Išsilavinimas: 7 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: -
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos:

-

Papildoma informacija: Remiantis baudžiamąja byla, kurią iškėlė MGB, Pranas Petkus nuo 1948 m. liepos buvo partizanas „Šarūnas“, veikė Telšių apskrityje. Suimtas 1948 m. rugpjūtį, nuteistas 25 metams lageryje ir 5 metams tremties. Paleistas 1960 metais.
Šaltiniai: Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. P19289