Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. kgbveikla@genocid.lt

Štriupkus Antanas, s. Juozo

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 179 ap.- 180

Vardas, pavardė, tėvavardis: Štriupkus Antanas, s. Juozo
Gimimo metai: 1928 m.
Registracijos data: 1982-03-15
Archyvinis bylos nr.: 1603
Registracinis bylos nr.: 28287
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 69
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Danius“
Bylos sudarymo metai: 1977 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Molėtų r. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Danius“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1977 – 1982 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: dėl nedarbingumo
Archyvinis bylos nr.: 1603
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1928 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: -
Išsilavinimas: nebaigtas vidurinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: dirbtuvių vedėjas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos:

-

Papildoma informacija: Remiantis baudžiamąja byla, sudaryta sovietų saugumo, Antanas Štriupkus 1945 metais prisijungė prie Tauro apygardos, Geležinio Vilko rinktinės, Viesulo kuopos partizanų. Slapyvardis „Papartis“. Vėliau A. Štriupkus buvo perkeltas į Šarūno kuopos, Liepsnos būrį. 1946 m. paskirtas Liepsnos būrio skyrininku. 1947 m. vasario 11 d. operacijos metu buvo sunkiai sužeistas ir pateko į nelaisvę. 1947 m. MVD kariuomenės karo tribunolas A. Štriupkų nuteisė 10 m. lagerio ir 5 m. apribojant teises. Karinis prokuroras nutartį apskundė ir pareikalavo griežtinti bausmę. A. Štriupkus buvo nuteistas 25 metams lagerio ir 5 m. teisių apribojimo (tremties). Remiantis KGB dokumentais, agentas „Danius“ užverbuotas 1977 metais, panaudojant kompromituojančią jį medžiagą (buvęs partizanas, suimtas, teistas). Naudotas vadinama „5 linija“, t.y. inteligentijos, studentų, dvasininkų persekiojime. KGB buvo nepatikrinę jo patikimumo: anot pažymų, agentas dirbo nenoriai, vertingos saugumiečiams medžiagos neteikė, vengė susitikimų su operatyviniais darbuotojais.
Šaltiniai:

Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. P18323,
LYA, f. K-11, ap. 1, b. 2049, l. 68,
LYA, f. K-11, ap. 1, b. 2057, l. 52