Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. kgbveikla@genocid.lt

Jucas Viktoras, s. Alfonso

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 179 ap.- 180

Vardas, pavardė, tėvavardis: Jucas Viktoras, s. Alfonso
Gimimo metai: 1920 m.
Registracijos data: 1983-04-29
Archyvinis bylos nr.: 1607
Registracinis bylos nr.: 11413
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 150
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Alksnis“
Bylos sudarymo metai: 1945 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: OKGB Klaipėda

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Alksnis“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1945 – 1983 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 1607
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1920 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: aukštasis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: ligoninės chirurginio skyriaus vedėjas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agento „Alksnis“ suteiktos informacijos pagrindu 1946 m. likviduotas „Povilo Lukšio“ rinktinės štabas. Buvo įtrauktas į Žaliosios rinktinės partizanų sekimą. Jam dalyvaujant arba informavus likviduoti ir suimti 9 banditų vadai ir apie 200 banditų, gaujų rėmėjų ar ryšininkų.
Papildoma informacija:

-

Šaltiniai:

-