Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. kgbveikla@genocid.lt

Petrauskas Antanas Vladovič

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 179 ap.- 180

Vardas, pavardė, tėvavardis: Petrauskas Antanas Vladovič
Gimimo metai: 1920 m.
Registracijos data: 1983-05-20
Archyvinis bylos nr.: 1608
Registracinis bylos nr.: 8259
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 95
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Ąžuolas“
Bylos sudarymo metai: 1949 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Šiaulių m. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Ąžuolas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1949 – 1983 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 1608
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1920 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: -
Išsilavinimas: pradinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: pensininkas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agento „Ąžuolas“ suteiktos informacijos dėka suimti du nusikaltėliai, pradėtos kelios operatyvinės įskaitos bylos, taip pat įvykdytos kelios profilaktikos.
Papildoma informacija:

-

Šaltiniai:

-