Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. kgbveikla@genocid.lt

Kupčiūnas Leonas, s. Jono

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 179 ap.- 180

Vardas, pavardė, tėvavardis: Kupčiūnas Leonas, s. Jono
Gimimo metai: 1920 m.
Registracijos data: 1983-07-20
Archyvinis bylos nr.: 1609
Registracinis bylos nr.: 30072
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 194
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Svoj“
Bylos sudarymo metai: 1968 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Prienų r. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Svoj“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1968 – 1983 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūksta ryšys
Archyvinis bylos nr.: 1609
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1920 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: -
Išsilavinimas: pradinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: pensininkas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos:

-

Papildoma informacija: Remiantis MGB iškelta baudžiamąja byla, Leonas Kupčiūnas 1932 m. baigė pradinę mokyklą ir iki 1944 metų dirbo tėvų ūkyje. 1942 m. įstojo į Lietuvos laisvės armiją ir po sovietų reokupacijos prisijungė prie partizanų. Pradžioje buvo eiliniu partizanu vienoje iš Didžiosios kovos apygardos rinktinių, slapyvardis „Tigras“. Nuo 1945 m. vasaros rinktinės vado Jono Misiūno – Žalio Velnio įsakymu buvo paskirtas Didžiosios kovos apygardos, organizacinio skyriaus viršininku ir juo buvo iki 1946 m. lapkričio, kuomet buvo paskirtas DK apygardos štabo ginkluotės skyriaus viršininku. Pareigas ėjo iki suėmimo 1948 m. kovą. MGB ypatingojo pasitarimo nuteistas 25 metams lageryje. Iš jo paleistas 1958 m., bet dar kurį laiką gyveno tremtyje ir į Lietuvą grįžo vėliau.
Šaltiniai: Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. P14740