Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. kgbveikla@genocid.lt

Melinis Anicetas, s. Petro

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 179 ap.- 180

Vardas, pavardė, tėvavardis: Melinis Anicetas, s. Petro
Gimimo metai: 1921 m.
Registracijos data: 1983-09-10
Archyvinis bylos nr.: 1610
Registracinis bylos nr.: 19529
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 110
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Čaika“
Bylos sudarymo metai: 1962 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB 2 valdyba

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Čaika“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1962 – 1983 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: dėl amžiaus
Archyvinis bylos nr.: 1610
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1921 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: vidurinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: inžinierius
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Čaika“ teikė informaciją apie nacionalistiškai nusiteikusius asmenis, buvo naudojamas kontržvalgybinėse operacijose išaiškinant įtartinus sovietų piliečių kontaktus su užsieniečiais.
Papildoma informacija:

-

Šaltiniai:

-