Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. kgbveikla@genocid.lt

Adomonienė Regina Juozovna

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 180 ap.- 181

Vardas, pavardė, tėvavardis: Adomonienė Regina Juozovna
Gimimo metai: 1921 m.
Registracijos data: 1984-02-01
Archyvinis bylos nr.: 1613
Registracinis bylos nr.: 11109
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 156
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Petraitis“
Bylos sudarymo metai: 1949 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Šiaulių m. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Petraitis“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1949 – 1984 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 1613
Lytis: moteris
Gimimo metai: 1921 m.
Tautybė: lietuvė
Šeimyninė padėtis: ištekėjusi
Išsilavinimas: vidurinis
Priklausymas partijoms: nepartinė
Profesija ir užsiėmimas: pensininkė
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentės „Petraitis“ suteiktos informacijos pagrindu buvo suimti keli banditų ryšininkai ir rėmėjai. Per visą bendradarbiavimo periodą buvo charakterizuojama teigiamai.
Papildoma informacija:

Remiantis KGB sudaryta baudžiamąja byla, Regina Adomonienė, 1949 metais buvo iškviesta į apklausą ir jai buvo pasiūlyta bendradarbiauti. Ji sutiko, nes manė, kad saugumiečiai ja labiau pasitikės ir neieškos jos besislapstančio vyro, Vlado Adomonio, tarnavusio Lietuvių savisaugos policijos batalione. Ji turėjo informuoti apie pažįstamus partizanų rėmėjus, tačiau anot saugumiečių pažymos, informaciją teikti vengė.
1951 m. kovą R. Adomonienė buvo suimta už tai, kad slėpė savo vyrą. Ji buvo nuteista 25 metams lageryje. Paleista 1956 m. Tikėtina, kad po grįžimo į laisvę, KGB vėl užmezgė su R. Adomoniene ryšį.

Šaltiniai: Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 23637/3