Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. kgbveikla@genocid.lt

Ramonas Jonas, s. Prano

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 180 ap.- 181

Vardas, pavardė, tėvavardis: Ramonas Jonas, s. Prano
Gimimo metai: 1910 m.
Registracijos data: 1984-03-22
Archyvinis bylos nr.: 1615
Registracinis bylos nr.: 22140
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 115
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Lempa“
Bylos sudarymo metai: 1953 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: OKGB Klaipėda

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Lempa“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1953 – 1984 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: dėl sveikatos būklės
Archyvinis bylos nr.: 1615
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1910 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 4 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: dirbtinio apšvietimo technikas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Lempa“ aktyviai dalyvavo likviduojant ginkluoto nacionalistinio pogrindžio veikėjus
Papildoma informacija:

-

Šaltiniai:

-