Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. kgbveikla@genocid.lt

Šefeldas Tomas, s. Kazio

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 180 ap.- 181

Vardas, pavardė, tėvavardis: Šefeldas Tomas, s. Kazio
Gimimo metai: 1915 m.
Registracijos data: 1984-03-22
Archyvinis bylos nr.: 1616
Registracinis bylos nr.: 8473
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 76
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Liūtas“
Bylos sudarymo metai: 1946 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Panevėžio m. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Liūtas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1946 – 1984 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: dėl sveikatos būklės
Archyvinis bylos nr.: 1616
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1915 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 5 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: pensininkas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Liūtas“ aktyviai dalyvavo kovoje su nacionalistiniu pogrindžiu.
Papildoma informacija:

-

Šaltiniai:

-