Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. kgbveikla@genocid.lt

Ramelis Algirdas Juozovič

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 180 ap.- 181

Vardas, pavardė, tėvavardis: Ramelis Algirdas Juozovič
Gimimo metai: 1925 m.
Registracijos data: 1984-08-14
Archyvinis bylos nr.: 1617
Registracinis bylos nr.: 2463
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 141
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Grigas“
Bylos sudarymo metai: 1949 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: OKGB Klaipėda

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Grigas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1949 – 1982 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: dėl ryšio praradimo ir dėl amžiaus
Archyvinis bylos nr.: 1617
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1925 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: vidurinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: nedirba
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Grigas“ užverbuotas 1945 m. MGB Anykščių aps. sk., remiantis kompromituojančia medžiagą, kad „Grigas“ yra legalizavęsis banditas. Jo suteiktos informacijos pagrindu likviduotas rezervinis būrys, viso 20 žmonių, buvo sugautas banditų vadai „Tigras“, „Lapė“ ir „Ąžuolas“. Jo suteiktos informacijos dėka ir jam dalyvaujant suimtas banditų vadas „Klajūnas“ ir eiliniai banditai. 1950 m. pagal informaciją gautą iš agento surengta karinė – čekistinė operacija.
Papildoma informacija:

-

Šaltiniai:

-