Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. kgbveikla@genocid.lt

Šaltenis Mečislovas, s. Leono

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 180 ap.- 181

Vardas, pavardė, tėvavardis: Šaltenis Mečislovas, s. Leono
Gimimo metai: -
Registracijos data: 1984-08-14
Archyvinis bylos nr.: 1618
Registracinis bylos nr.: 329
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 192
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Varnas“
Bylos sudarymo metai: 1947 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB 2 valdyba

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Varnas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1947 – 1984 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 1618
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1924 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: nebaigtas aukštasis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: pensininkas
Kalbų mokėjimas: vokiečių
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Varnas“ aktyviai dalyvavo ne vienoje čekistinėje priemonėje, vykdė įvairias kontržvalgybines užduotis. Agentas „Varnas“ iki verbavimo mokėsi vokiečių žvalgybos mokykloje. Baigęs vykdė praktiką, užsiiminėjo kontržvalgybine veikla tarp mokyklos mokinių. Agentas „Varnas“ buvo naudojamas spec. priemonėse pagal bylą „Provod“ prieš anglų žvalgybą. Agentą buvo bandoma pakišti amerikiečių žvalgybai. Pagal agento duotą informaciją išaiškintas vienas vokiečių žvalgybininkas ir vienas tėvynės išdavikas.
Papildoma informacija:

-

Šaltiniai:

-