Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. kgbveikla@genocid.lt

Bendinskas Aleksandras, s. Jurgio

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 180 ap.- 181

Vardas, pavardė, tėvavardis: Bendinskas Aleksandras, s. Jurgio
Gimimo metai: 1920 m.
Registracijos data: 1984-08-14
Registracinis bylos nr.: 26214
Tomų kiekis: 2
Tomo numeris: 1 | 2
Lapų skaičius tome: 305 | 11
Kategorija ir pseudonimas: Agentas „Vytas“
Bylos sudarymo metai: 1973 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB 5 tarnyba

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės
LYA agento asmens bylos kortelės nėra

Papildoma informacija: Aleksandras Bendinskas 1939 m. baigė Prienų „Žiburio“ gimnaziją, 1944 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto Chemijos-technologijos fakultetą. 1960 m. baigė Maskvos tekstilės ir lengvosios pramonės institutą, įgijo inžinieriaus – technologo specialybę. 1940 m. A. Bendinskas įsijungė į pasipriešinimo sovietų ir nacių okupacijoms judėjimą. Tapo LAF nariu. Prasidėjus SSRS – Vokietijos karui, ėmėsi aktyvių veiksmų, dalyvavo Birželio sukilime, periminėjo valdžios ir milicijos įstaigų kontrolę, dalyvavo formuojant LAF Kauno štabą. Paskirtas LAF Kauno štabo Politinio ir administravimo skyriaus viršininku. Vokiečių okupacijos metu rėmė antinacistinę spaudą. 1943 m. lapkritį naciai A. Bendinską suėmė ir po teismo vežė į Vokietiją darbams, tačiau A. Bendinskas pabėgo. Grįžęs į Kauną toliau veikė pogrindyje prieš vokiečius ir vėliau sovietus. 1945 m. sausį A. Bendinskas buvo NKVD suimtas ir nuteistas 10 metų lageryje ir 5 metams tremties. Iš lagerio paleistas 1954 m., o iš tremties 1956 metais. Grįžo į Kauną. Dirbo fabrikuose, vėliau mokytojavo profesinėse mokyklose. Nuo 1960 m. prisidėjo platinant pogrindinę spaudą. 1989 m. išrinktas atkurtosios Šaulių Sąjungos pirmininku. 1992 – 1996 m. buvo LR Seimo nariu (buvo Seimo Nacionalinio saugumo komiteto nariu).
Šaltiniai: LGGRT Centro archyvas