Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. kgbveikla@genocid.lt

Kirlys Jonas, s. Jono

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 181 ap.- 182

Vardas, pavardė, tėvavardis: Kirlys Jonas, s. Jono
Gimimo metai: 1891 m.
Registracijos data: 1984-08-14
Archyvinis bylos nr.: 1621
Registracinis bylos nr.: 6965
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 171
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Pravdivyj“
Bylos sudarymo metai: 1945 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Kapsuko m. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Pravdivyj“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1945 – 1984 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: dėl amžiaus
Archyvinis bylos nr.: 1621
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1891 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: aukštasis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: mokytojas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Pravdivyj“ aktyviai dalyvavo išaiškinant lietuvių nacionalistinį pogrindį.
Papildoma informacija:

Jonas Kirlys studijavo Panevėžio mokytojų seminarijoje ir Peterburgo mokytojų institute. 1911-1914 dirbo žurnalų „Lietuvos ūkininkas“ ir „Lietuvos žinios“ redakcijose. Vėliau dirbo „Naujoji Lietuva“ ir „Švietimo reikalai“ redakcijose. Per Pirmąjį pasaulinį karą buvo mobilizuotas į armiją. Nuo 1919 m. buvo mokytoju. 1932 – 1934 m. buvo Kretingos gimnazijos, 1934 – 1940 m. Žagarės progimnazijos, 1940 – 1947 m. Veiverių, Leipalingio, Marijampolės gimnazijų direktorius. Marijampolėje buvo prisijungęs prie pogrindinės organizacijos. Už tai 1945 m. vasarą buvo suimtas, bet po kurio laiko paleistas ir byla buvo nutraukta. Tikėtina, kad tuomet užverbuotas. Vėliau gyveno Kaune, toliau dirbo mokytoju.
Remiantis KGB dokumentais, agentas „Pravdivyj“ buvo mokytojas. Dokumentuose vadinamas geru, patikrintu agentu, turintis pažįstamų JAV, kurie domino KGB. Saugumui pranešinėjo apie savo draugų pažiūras, jų antisovietines kalbas.

Šaltiniai:

Jonas Kirlys, Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. X (Khmerai-Krelle), Vilnius, 2006, p. 164,
Mažeikių krašto enciklopedija,
LYA, f. K-11, ap. 1, b. 1822, l. 40,
LYA, f. K-11, ap. 1, b. 1824, l. 41