Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. kgbveikla@genocid.lt

Kapočius Laurynas Kazevič

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 181 ap.- 182

Vardas, pavardė, tėvavardis: Kapočius Laurynas Kazevič
Gimimo metai: 1906 m.
Registracijos data: 1984-08-14
Registracinis bylos nr.: 393
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 116
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Džon Kuzma“
Bylos sudarymo metai: 1958 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB 1 skyrius

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės
LYA agento asmens bylos kortelės nėra

Papildoma informacija: Laurynas Kapočius nepriklausomoje Lietuvoje buvo komunistinio pogrindžio dalyvis, priklausęs LKP nuo 1925 metų. Nelegalią komunistinę veiklą vykdė Ukmergėje, Kėdainiuose, Marijampolėje. 1928 – 1931 ir 1936 – 1940 metais už komunistinę veiklą kalėjo kalėjime. 1940 – 1941 m. buvo „Tiesos“ redakcijos skyriaus vedėjas. Nuo 1942 m. Raudonosios armijos laikraščių „Už Tarybų Lietuvą“, „Raudonasis karys“ ir „Raudonoji Vėliava“ redakcijų atsakingasis sekretorius. 1946 – 1947 ir 1948 – 1954 metais dirbo LSSR Užsienio reikalų ministerijoje, 1947 – 1948 m. dirbo SSRS generaliniame konsulate Niu Jorke, referentu. 1946 m. įstojo į Aukštąją diplomatijos mokyklą, kurią baigė 1953 metais. 1958 – 1962 m. buvo SSRS ambasados Vašingtone antrasis sekretorius. 1962 – 1966 metais dirbo Lietuvos draugystės ir kultūrinių ryšių su užsienio šalimis draugijos pirmininku. 1949 – 1958 m. ir nuo 1966 m. dėstė Vilniaus valstybiniame universitete. Užverbuotas prieš išvykdamas į JAV dirbti SSRS ambasadoje. Tikėtina, kad teikė žinias KGB žvalgybos (1-ajam) skyriui apie JAV, jos žvalgybą, taip pat apie lietuvių emigrantus JAV.
Šaltiniai: Nomenklatūrinė byla, LYA, f. 1771, ap. 227, b. 2914