Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. kgbveikla@genocid.lt

Isakovič Stanislovas Kazimirovič

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 181 ap.- 182

Vardas, pavardė, tėvavardis: Isakovič Stanislovas Kazimirovič
Gimimo metai: 1918 m.
Registracijos data: 1984-08-14
Archyvinis bylos nr.: 1623
Registracinis bylos nr.: 3177
Tomų kiekis: 2
Tomo numeris: 1 | 2
Lapų skaičius tome: 325 | 27
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Janek“
Bylos sudarymo metai: 1947 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: OKGB Kaunas

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Janek“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1947 – 1984 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: dėl sveikatos būklės
Archyvinis bylos nr.: 1623
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1918 m.
Tautybė: lenkas
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: spec. vidurinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: pensininkas
Kalbų mokėjimas: vokiečių, italų
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentui „Janke“ buvo duota užduotis išsiaiškinti priešiškus stambaus pogrindžio veikėjo veiksmus. Agentas „Janek“ dalyvavo sudėtingose agentūrinėse – operatyvinėse operacijose, taip pat kombinacijose, kuriose „tamsoje“ buvo naudojamas anglų agentas – radistas „Albinas“.
Papildoma informacija:

-

Šaltiniai:

-