Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. kgbveikla@genocid.lt

Tamašauskas Algirdas, s. Prano

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 181 ap.- 182

Vardas, pavardė, tėvavardis: Tamašauskas Algirdas, s. Prano
Gimimo metai: 1928 m.
Registracijos data: 1984-08-20
Archyvinis bylos nr.: 1624
Registracinis bylos nr.: 25599
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 75
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Petras“
Bylos sudarymo metai: 1972 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: OKGB Kaunas

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Petras“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1972 – 1984 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 1624
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1928 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: aukštasis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: inžinierius
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos:

-

Papildoma informacija: Algirdas Tamašauskas iki 1945 m. mokėsi mokykloje. Baigęs ją įstojo į Kauno aukštesniąją technikos mokyklą (Kauno politechnikumą). Baigęs vieną kursą, 1946 m. įstojo į Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino brigados, Patrimpo būrį, turėjo slapyvardį „Berželis“. Būriui vadovavo Pranas Valiūnas. Remiantis baudžiamąja byla, kurią Algirdui Tamašauskui iškėlė sovietų represinės struktūros, jis 1946 m. rugpjūtį buvo suimtas ir 1947 m. sausio 15 d. buvo LSSR MVD kariuomenės Karo tribunolo nuteistas aukščiausia bausme – sušaudymu, tačiau po kurio laiko SSRS Aukščiausiojo teismo karinė kolegija pakeitė bausmę į 10 m. kalėjime ir 5 m. tremties. Kalėjo Pečioros, Intos ir kituose lageriuose. 1954 m. grįžo į Kauną, įsidarbino „Neries“ fabrike, elektromonteriu. 1954 – 1973 m. dirbo gamyklose bei konstravimo projektavimo biure, elektromonteriu, inžinieriumi, laboratorijos viršininku. 1973 – 1982 m. dirbo Kauno raj. kolūkiuose inžinieriumi elektriku, vėliau vėl dirbo gamyklose ir įmonėse.
Šaltiniai:

LGGRT Centro archyvas,
Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 41109/3