Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. kgbveikla@genocid.lt

Žemaitis Jonas Jonovič

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 181 ap.- 182

Vardas, pavardė, tėvavardis: Žemaitis Jonas Jonovič
Gimimo metai: 1904 m.
Registracijos data: 1985-02-14
Archyvinis bylos nr.: 1626
Registracinis bylos nr.: 11704
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 225
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Žibutė“
Bylos sudarymo metai: 1946 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB 5 tarnyba

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Žibutė“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1946 – 1984 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: dėl amžiaus
Archyvinis bylos nr.: 1626
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1904 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: nevedęs
Išsilavinimas: aukštasis - dvasinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: kunigas
Kalbų mokėjimas: prancūzų, italų
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Žibutė“ buvo aktyviai naudojamas aiškinantis negatyvius procesus tarp Lietuvos katalikų dvasininkijos ir klerikalinės – nacionalistinės emigracijos. Vykdydamas kontržvalgybines operacijas ne vieną kartą vyko į Vatikaną.
Papildoma informacija: Jonas Žemaitis buvo kunigas. Mokėsi Pilviškių pradžios mokykloje, vėliau gimnazijoje. 1921 m. išvyko mokytis į Italiją, ten baigė gimnaziją, licėjų, aukštąsias filosofijos, pedagogikos, teologijos studijas Turino institute. 1934 m. Turine įšventintas kunigu ir tais pačiais metais grįžo į Lietuvą. 1934 – 1937 m. gyveno pas saleziečius Vytėnuose. 1937 – 1938 m. vėl mokėsi Italijoje, baigė muzikos studijas. 1938 m. grįžo į Lietuvą, iki 1940 m. buvo Saldutiškio bažnyčios vikaru. 1940 – 1946 m. dirbo Laurų vaikų namuose (Nemenčinės vls.), išgelbėjo daug žydų vaikų (1999 m. už tai apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi). 1946 – 1949 m. Kauno Švč. Trejybės bažnyčios klebonas, 1949 – 1950 m. buvo Kauno Arkikatedros Bazilikos vikaru bei Švč. Sakramento bažnyčios vicerektoriumi. 1950 – 1956 m. tarnavo Rumšiškėse, Garliavoje, Onuškyje, Pivašiūnuose ir kitur. 1956 – 1994 m. buvo Rumšiškių klebonu, iki 1972 m. dėstė Kauno kunigų seminarijoje. 1994 – 2001 m. buvo Rumškiškių parapijos altarista. Mirė 2001 metais.