Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. kgbveikla@genocid.lt

Baikauskas Jonas, s. Antano

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 181 ap.- 182

Vardas, pavardė, tėvavardis: Baikauskas Jonas, s. Antano
Gimimo metai: 1904 m.
Registracijos data: 1985-02-14
Archyvinis bylos nr.: 1627
Registracinis bylos nr.: 18073
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 164
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Gegužis“
Bylos sudarymo metai: 1961 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: OKGB Klaipėda

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Gegužis“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1961 – 1984 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: mirtis
Archyvinis bylos nr.: 1627
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1904 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: nevedęs
Išsilavinimas: aukštasis – dvasinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: bažnyčios altarista
Kalbų mokėjimas: italų, vokiečių
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Gegužis“ buvo bažnyčios klebonas, dirbo demaskuodamas reakcingą kunigijos nusiteikimą.
Papildoma informacija: Jonas Baikauskas ilgą laiką buvo Klaipėdos bažnyčios klebonu. 1979 m. kilo skandalas, kai Jonas Baikauskas, norėjo pradėti bažnyčios remontą nesuderinęs su Telšių vyskupija. Tuo metu tai buvo vienintelė bažnyčia Klaipėdoje, todėl bažnyčios remontas ir jos laikinas uždarymas būtų pasitarnavęs sovietų valdžios interesams. Klaipėdos tikintieji bei „Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“ ragino Klaipėdos bažnyčiai paskirti naują kleboną.