Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. kgbveikla@genocid.lt

Leonikas Česlovas, s. Prano

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 181 ap.- 182

Vardas, pavardė, tėvavardis: Leonikas Česlovas, s. Prano
Gimimo metai: 1907 m.
Registracijos data: 1985-02-14
Archyvinis bylos nr.: 1628
Registracinis bylos nr.: 1552
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 155
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Čiutkij“
Bylos sudarymo metai: 1945 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: OKGB Klaipėda

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Čiutkij“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1945 – 1984 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: mirtis
Archyvinis bylos nr.: 1628
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1907 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 7 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: pensininkas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Čiutkij“ buvo aktyviai naudojamas išaiškinant nacionalistinio pogrindžio ir ginkluotų gaujų narius. Agentas buvo naudojamas sudėtingose operacijose ir čekistinėse priemonėse.
Papildoma informacija: Remiantis sovietų represinių struktūrų dokumentais, agentas „Čiutkij“ KGB nurodymu šnipinėjo žmones (pažįstamus arba specialiai susipažindavo ir suartėdavo), kurie domino saugumiečius. Pranešinėjo apie šių žmonių pažiūras, pokalbius, nuotaikas. KGB savo ataskaitose vadino agentą patyrusių, ketino jam duoti svarbesnes, konkretesnes užduotis.
Šaltiniai: LYA, f. K-18, ap. 1, b. 319, l. 33,
LYA, f. K-18, ap. 1, b. 326, l. 11,
LYA, f. K-18, ap. 1, b. 327, l. 23-24,
LYA, f. K-18, ap. 1, b. 330, l. 38, 52-53, 94,
LYA, f. K-41, ap. 1, b. 1163, l. 10-11, 30-31