Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. kgbveikla@genocid.lt

Vidžiūnas Kazys Tomovič

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 182 ap.- 183

Vardas, pavardė, tėvavardis: Vidžiūnas Kazys Tomovič
Gimimo metai: 1926 m.
Registracijos data: 1985-03-06
Registracinis bylos nr.: 1088
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 163
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Šatas“
Bylos sudarymo metai: 1949 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Vilniaus m. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės
LYA agento asmens bylos kortelės nėra

Papildoma informacija:

Kazys Vidžiūnas 1944 m. įstojo į gen. Plechavičiaus „Vietinę rinktinę“. Rinktinę paleidus slapstėsi. 1945 m. suimtas ir nuteistas 8 metus kalėti. Po karo pabaigos buvo paleistas pagal amnestiją. 1947 m. įstojo į Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, bet po kelių metų buvo pašalintas. Nuo tada persikėlė į provinciją, dirbo įvairiose mokyklose. 1963 m. grįžo į Vilnių. KGB dokumentuose esama informacijos, kad agentas „Šatas“ užverbuotas 1949 m. spalį. KGB Vilniaus miesto skyriui ryšys su agentu perduotas 1981 m. lapkritį (šis skyrius buvo įsteigtas 1981 m. rugsėjį). Tuomet K. Vidžiūnas dirbo vidurinės mokyklos mokytoju, taip pat dėstė Vilniaus pedagoginiame institute. Per 1982 metus agentas KGB pateikė 5 pranešimus (bet nė vienas iš jų nebuvo pagal operatyvinės įskaitos ar agentūrinę bylą).
K. Vidžiūnas yra apdovanotas sausio 13-osios atminimo medaliu. Po nepriklausomybės atkūrimo K. Vidžiūnas aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje.

Šaltiniai: LYA f. K-18, ap. 1, b. 8, l. 113