Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. kgbveikla@genocid.lt

Jakubaitis Stasys Juozovič

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 182 ap.- 183

Vardas, pavardė, tėvavardis: Jakubaitis Stasys Juozovič
Gimimo metai: 1922 m.
Registracijos data: 1985-06-18
Archyvinis bylos nr.: 1632
Registracinis bylos nr.: 19877
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 87
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Kovas“
Bylos sudarymo metai: 1954 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Alytaus m. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Kovas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1954 – 1985 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: dėl sveikatos būklės
Archyvinis bylos nr.: 1632
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1922 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 6 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: sanitaras / pensininkas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agento „Kovas“ suteiktos informacijos dėka 1954 m. likviduoti 3 ginkluoto pogrindžio veikėjai
Papildoma informacija:

-

Šaltiniai:

-