Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. kgbveikla@genocid.lt

Bukauskas Donatas Kostovič

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 182 ap.- 183

Vardas, pavardė, tėvavardis: Bukauskas Donatas Kostovič
Gimimo metai: 1929 m.
Registracijos data: 1985-07-01
Archyvinis bylos nr.: 1633
Registracinis bylos nr.: 16582
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 145
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Viesulas“
Bylos sudarymo metai: 1949 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: OKGB Klaipėda

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Viesulas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1949 – 1985 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: dėl sveikatos būklės
Archyvinis bylos nr.: 1633
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1929 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: pradinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: pensininkas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Viesulas“ dalyvavo spec. priemonėse ieškant ir likviduojant gaujų veikėjus. Jam dalyvaujant likviduoti 22 banditai.
Papildoma informacija:

-

Šaltiniai:

-