Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. kgbveikla@genocid.lt

Urbutis Motiejus Jonovič

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 182 ap.- 183

Vardas, pavardė, tėvavardis: Urbutis Motiejus Jonovič
Gimimo metai: 1920 m.
Registracijos data: 1985-07-17
Archyvinis bylos nr.: 1634
Registracinis bylos nr.: 212
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 196
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Vėtra“
Bylos sudarymo metai: 1948 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB 2 valdyba

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Vėtra“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1948 – 1985 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: dėl ligos
Archyvinis bylos nr.: 1634
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1920 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: aukštasis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: pensininkas
Kalbų mokėjimas: vokiečių
Trumpa informacija iš agento bylos: Agento „Vėtra“ suteiktos informacijos dėka buvo pradedamos ir realizuojamos operatyvinės įskaitos bylos, buvo ieškomi nusikaltėliai.
Papildoma informacija:

-

Šaltiniai:

-