Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. kgbveikla@genocid.lt

Brinklys Edvardas, s. Vitoldo

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 182 ap.- 183

Vardas, pavardė, tėvavardis: Brinklys Edvardas, s. Vitoldo
Gimimo metai: 1922 m.
Registracijos data: 1985-10-14
Archyvinis bylos nr.: 1635
Registracinis bylos nr.: 13425
Tomų kiekis: 2
Tomo numeris: 1 | 2
Lapų skaičius tome: 360 | 61
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Zorin“
Bylos sudarymo metai: 1957 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: OKGB Kaunas

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Zorin“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1957 – 1985 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 1635
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1922 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: vidurinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: pensininkas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: 1944 m. Vokietijoje baigė žvalgų mokyklą. Lenkijoje gyvena giminės.
Papildoma informacija: Remiantis sovietų represinių struktūrų iškelta baudžiamąja byla, Eduardas (kitur Edvardas) Brinklys, 1940 m. įstojo studijuoti į Kauno Aukštesniąją technikos mokyklą. 1941 m. jis įsitraukė į antisovietinę veiklą, buvo organizacijos „Pro libertatem“ narys. 1941 m. balandį jis buvo suimtas, kalintas Kaune. Prasidėjus SSRS – Vokietijos karui, išlaisvintas. Karo metu gyveno Kaune. 1944 m. buvo užverbuotas į žvalgų mokyklą, kurią baigęs buvo desantuotas į Sovietų jau reokupuotą Lietuvą. 1945 m. suimtas ir nuteistas 20 metų lageryje. KGB dokumentuose esama informacijos, kad agentas „Zorin“ turėjo giminių Lenkijoje. Buvo naudojamas vykstant į socialistines šalis, stebint turistines grupes ir atliekant kitas užduotis.
Šaltiniai:

Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. P2053,
LYA, f. K-18, ap. 1, b. 144, l. 71