Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. kgbveikla@genocid.lt

Mituzas Henrikas Stasevič

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 182 ap.- 183

Vardas, pavardė, tėvavardis: Mituzas Henrikas Stasevič
Gimimo metai: 1924 m.
Registracijos data: 1986-01-17
Archyvinis bylos nr.: 1636
Registracinis bylos nr.: 2867
Tomų kiekis: 2
Tomo numeris: 1 | 2
Lapų skaičius tome: 333 | 124
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Ter“
Bylos sudarymo metai: 1950 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: OKGB Kaunas

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Ter“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1950 – 1986 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 1636
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1924 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: aukštasis
Priklausymas partijoms: SSKP narys
Profesija ir užsiėmimas: medicinos mokslų daktaras
Kalbų mokėjimas: vokiečių
Trumpa informacija iš agento bylos: Agento „Ter“ suteiktų duomenų pagrindu išaiškintas ir nuteistas buvęs „SS“ baudžiamojo būrio narys, o taip pat žmonės iš nacionalistinio pogrindžio veikėjų.
Papildoma informacija: Henrikas Mituzas Lietuvos farmakologas, pedagogas. 1950 m. baigė Kauno universitetą, 1950 – 1954 m. dirbo Kauno sanitarinio švietimo namų Higienos muziejaus vadovu. 1954 – 1997 m. Kauno medicinos instituto dėstytojas, 1962 – 1964 m. KMI Farmakologijos katedros vedėjas, nuo 1977 m. profesorius. KGB dokumentuose esama duomenų, kad agentas „Ter“ 1960 m. liepą gavo iš KGB užduotį kartu su turistine grupe vykti į Vokietijos Demokratinę Respubliką. Ten jis susitiko su KGB dominusiais asmenimis ir KGB perdavė apie juos duomenis. Toliau buvo planuota agentą „Ter“ panaudoti dvigubu agentu, „pakišant“ jį vokiečių žvalgybai. Planuota naudoti ir kitose žvalgybinėse ir kontržvalgybinėse operacijose.
Šaltiniai: LYA, f. K-18, ap. 1, b. 131, l. 74, 138,
LYA, f. K-18, ap. 1, b. 144, l. 71