Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. kgbveikla@genocid.lt

Zinkevičius Jonas, s. Jurgio

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 183 ap.- 184

Vardas, pavardė, tėvavardis: Zinkevičius Jonas, s. Jurgio
Gimimo metai: 1919 m.
Registracijos data: 1986-05-27
Archyvinis bylos nr.: 1640
Registracinis bylos nr.: 8343
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 113
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Šachmatas“
Bylos sudarymo metai: 1951 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Šalčininkų r. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Šachmatas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1951 – 1986 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: dėl sveikatos būklės
Archyvinis bylos nr.: 1640
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1919 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: pradinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: pensininkas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agento „Šachmatas“ suteiktos informacijos pagrindu išaiškinti nusikaltėliai, agentas dalyvavo išaiškinant nacionalistinių gaujų veikėjus.
Papildoma informacija:

-

Šaltiniai:

-