Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. kgbveikla@genocid.lt

Viater – Kalytis Bronius Adamovič

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 183 ap.- 184

Vardas, pavardė, tėvavardis: Viater – Kalytis Bronius Adamovič
Gimimo metai: 1924 m.
Registracijos data: 1986-05-27
Archyvinis bylos nr.: 1641
Registracinis bylos nr.: 1084
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 360
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Ramojus“
Bylos sudarymo metai: 1952 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Vilniaus m. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Ramojus“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1951 – 1986 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 1641
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1924 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: vidurinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: pensininkas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agento „Ramojus“ suteiktų duomenų dėka ir jam pačiam dalyvaujant suimta ir likviduota 60 banditų. 1954 – 1955 m. vadovavo agentūrinei grupei naudotai kaip kameros agentai, dirbti tarp suimtų asmenų. Agentas „Ramojus“ sučiuptas gyvas per agentūrinę – opeatyvinę kombinaciją. Iki suėmimo buvo gaujos vadas, Vytauto apygardos, rinktinių štabų narys.
Papildoma informacija: Bronius Kalytis buvo partizanas slap. „Siaubas“. 1949 – 1951 m. buvo Vytauto apygardos vadas. 1951 m. gruodžio 20 d. kartu su Mykolu Urbonu – Liepa buvo įviliotas į susitikimą su agentais – smogikais ir suimtas. Vedami suimti partizanai bandė susisprogdinti, bet buvo nuginkluoti. Tardymo metu B. Kalytis išdavė kelis bunkerius, kuriuose buvo aptikti ir žuvo partizanai. B. Kalytis buvo užverbuotas agentu – smogiku ir apsimesdamas Šiaurės rytų Lietuvos srities štabo nariu įviliodavo partizanus į smogikų spąstus. Dėl jo kaltės buvo išduota apie 60 Lietuvos partizanų.
Šaltiniai:

LGGRT Centro informacija
Mindaugas Pocius. MVD-MGB specialiosios grupės Lietuvoje (1945-1959). Agentų smogikų grupės 1950-1953 m., in: Genocidas ir Rezistencija, 1997, Nr. 1