Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. kgbveikla@genocid.lt

Barusevičius Antanas Juozovič

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 183 ap.- 184

Vardas, pavardė, tėvavardis: Barusevičius Antanas Juozovič
Gimimo metai: 1918 m.
Registracijos data: 1986-07-04
Archyvinis bylos nr.: 1642
Registracinis bylos nr.: 602
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 128
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Lastočka“
Bylos sudarymo metai: 1949 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB 2 valdyba

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Lastočka“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1949 – 1986 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 1642
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1918 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 4 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: „Vodokanal“ valdybos sukarintos apsaugos šaulys
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agento „Lastočka“ suteiktos informacijos dėka, surasta apie 20 baudėjų iš kurių 5 suimti.
Papildoma informacija:

-

Šaltiniai:

-