Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. kgbveikla@genocid.lt

Noreika Antanas Antonovič

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 183 ap.- 184

Vardas, pavardė, tėvavardis: Noreika Antanas Antonovič
Gimimo metai: 1972 m. (žurnalo įraše klaida)
Registracijos data: 1986-12-16
Registracinis bylos nr.: 25592
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 53
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Klevas“
Bylos sudarymo metai: 1972 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: -

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės
LYA agento asmens bylos kortelės nėra

Papildoma informacija: Remiantis baudžiamąja byla, iškelta sovietų saugumo struktūrų, Antanas Noreika nuo 1947 metų palaikė ryšius su partizanais. Rėmė juos produktais, pranešinėjo apie sovietų pajėgų judėjimą. 1948 m. spalį A. Noreika buvo suimtas ir MGB Ypatingojo pasitarimo nuteistas 25 metams lageryje. 1956 m. buvo paleistas.
Šaltiniai: Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 35324/3