Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Morkus Kazimieras, s. Antano

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 185 ap.- 186

Vardas, pavardė, tėvavardis: Morkus Kazimieras, s. Antano
Gimimo metai: -
Registracijos data: 1989-04-28
Registracinis bylos nr.: 18074
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 192
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Naglis“
Bylos sudarymo metai: 1961 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Klaipėdos m. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės
LYA agento asmens bylos kortelės nėra

Papildoma informacija: Remiantis sovietų represinių struktūrų sudaryta baudžiamąja byla, Kazimieras Mockus 1937 m. baigė Kauno karo mokyklą, įgijo leitenanto laipsnį. Po to mokėsi Šiaulių prekybos ir ekonomikos institute. Buvo Ateitininkų federacijos nariu. 1942 - 1943 m. dirbo Šiaulių gebitskomisariate, kortelių biuro revizoriumi. 1944 m. baigė Tragenhofo žvalgų mokyklą ir buvo desantuotas į sovietų okupuotą Lietuvą. Čia bandė susirišti su LLA. Nepavykus įsidarbino Kėdainių aps. Pernoravos valsčiaus vykdomajame komitete. Vėliau su fiktyviais dokumentais gyveno Vilniuje, dirbo Respublikiame žemės ūkio banke, inspektoriumi. 1949 m. gruodį suimtas ir nuteistas 25 metams lageryje. 1956 m. bausmė sušvelninta iki 10 metų. 1957 m. iš lagerio paleistas, bet į Lietuvą grįžti buvo uždrausta. Tikėtina, kad užverbuotas grįžęs į Lietuvą, kad informuotų apie kitus iš lagerių ir tremčių grįžusius žmones.
Šaltiniai: Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. P17594