Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Gitenis Petras, s. Adomo

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 185 ap.- 186

Vardas, pavardė, tėvavardis: Gitenis Petras, s. Adomo
Gimimo metai: -
Registracijos data: 1989-04-28
Registracinis bylos nr.: 11826
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 96
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Kaunas“
Bylos sudarymo metai: 1956 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: Zarasai

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės
LYA agento asmens bylos kortelės nėra

Papildoma informacija: Remiantis MGB iškelta baudžiamąja byla, Petras Gitenis 1939 – 1940 m. buvo Šaulių Sąjungos nariu. 1941 m. liepą prisijungė prie Lietuvių savisaugos policijos Salake. Vėliau dirbo Smalvų valsčiuje. 1947 m. gruodį suimtas ir nuteistas 25 metams lageryje, kalėjo Intoje. 1955 m. bausmė sumažinta iki 10 metų. KGB dokumentuose esama informacijos apie agentą „Kauną“ užverbuotą 1956 metais ir veikusį Zarasų regione. Agentui kaip grįžusiam iš įkalinimo vietos buvo duodamos užduotys sekti ir šnipinėti kitus grįžusius iš lagerių asmenis.
Šaltiniai: Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. P15606,
LYA, f. K-11, ap. 1, b. 4525, l. 49,
LYA, f. K-11, ap. 1, b. 4527, l. 34, 64, 71