Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Sladkevičius Vincas, s. Mykolo

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 185 ap.- 186

Vardas, pavardė, tėvavardis: Sladkevičius Vincas, s. Mykolo
Gimimo metai: -
Registracijos data: 1989-11-21
Registracinis bylos nr.: 14486
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: -
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Alksnis“
Bylos sudarymo metai: -
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB 4 valdyba

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės
LYA agento asmens bylos kortelės nėra

Papildoma informacija:

Vincas Sladkevičius 1939 m. baigė Kauno Jėzuitų gimnaziją, 1944 m. – Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1944 m. įšventintas kunigu. Dirbo Kietaviškių, Merkinės, Aukštadvario, Kaišiadorių, Čiobiškio, Nedzingės parapijų vikaru, 1947 – 1948 m. – Šešuolių, 1948 m. Kuktiškių, 1948 – 1952 m. Inturkės parapijų klebonu. Nuo 1952 m. Kauno kunigų seminarijos prefektas ir dvasinis tėvas. Seminarijoje dėstė dogminę teologiją ir Biblijos egzegezę. 1957 m. Birštone slapta konsekruotas tituliniu Aboros vyskupu ir paskirtas Kaišiadorių vyskupo T. Matulionio augziliaru. Tačiau sovietų valdžia neleido eiti vyskupo pareigų, V. Sladkevičius buvo atleistas iš kunigų seminarijos ir buvo KGB persekiojamas ir tardomas. Remiantis kitais agentų registracijos žurnalais, saugomais LYA, agentas „Alksnis“ užverbuotas 1958 metais, bet agentūriniame tinkle buvo kiek daugiau nei metus ir 1959 m. vasarą iš agentų išbrauktas. Tais pat metais ištremtas į Nemunėlio Radviliškį. Tikėtina, kad bendradarbiauti su sovietų saugumu atsisakė (agento darbo byla net nebuvo užvesta). Be to, viešinamame agentų registracijos žurnale nurodyta, kad agento asmens bylą atidavęs padalinys buvo KGB 4-oji valdyba, kuri 1960 m. performuota, tad vėliau nebeegzistavo. 1976 m. persikėlė į Pabiržę. Nuo 1982 m. Kaišiadorių vyskupijos apaštalinis administratorius. Nuo 1986 m. Romos kurijos Sakramentų kongregacijos narys. 1988 – 1993 m. Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas. 1989 m. paskirtas Kauno arkivyskupu. Nuo 1995 m. emeritas. Mirė 2000 metais.

Šaltiniai:

Sladkevičius Vincentas, Visuotinė lietuvių enciklopedija, XXII, Sko – Šala, Vilnius, 2012, p. 51,
Agentų registracijos žurnalas, LYA, f. K-10, ap. 3, b. 18, l. 78.