Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Labanauskas Krizostomas, s. Antano \ Rimkus Zenonas, s. Jono

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 185 ap.- 186

Vardas, pavardė, tėvavardis: Labanauskas Krizostomas, s. Antano \ Rimkus Zenonas, s. Jono
Gimimo metai: -
Registracijos data: 1989-12-08
Registracinis bylos nr.: 11394
Tomų kiekis: 2
Tomo numeris: 1 | 2
Lapų skaičius tome: 317 | 51
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Algirdas“
Bylos sudarymo metai: 1956 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB 2 valdyba

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės
LYA agento asmens bylos kortelės nėra

Papildoma informacija: Krizostomas Labanauskas buvo partizanas (slap. „Justas“), Kęstučio apygardos štabo narys. 1951 m. jis buvo paskirtas Kęstučio apygardos vadu, bet dėl nesutarimų su vadovybe iš pareigų 1952 m. pasitraukė. 1956 m. vis dar slapstydamasis K. Labanauskas nuvyko į KGB Įgaliotinio įstaigą Kelmės rajone ir pasidavė bei buvo užverbuotas agentu – smogiku. 1956 m. liepos 16 ir 26 d. K. Labanauskas, veikdamas vienas, nušovė buvusius kovos draugus, kuriuos taip pat verbavo KGB, bet šie nenorėjo vykdyti užduočių, brolius Igną, Eugenijų ir Vytautą Kybartus.
Šaltiniai: Mindaugas Pocius, MVD – MGB specialios grupės Lietuvoje 1945 – 1959 m., Genocidas ir rezistencija, Nr. 1, 1997.