Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Banionis Donatas, s. Juozo

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 185 ap.- 186

Vardas, pavardė, tėvavardis: Banionis Donatas, s. Juozo
Gimimo metai: 1924 m.
Registracijos data: 1974 m.
Registracinis bylos nr.: 24093
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 79
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Bronius“
Bylos sudarymo metai: 1970 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB 5 tarnyba

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės
LYA agento asmens bylos kortelės nėra

Papildoma informacija:

Donatas Banionis gimė 1924 m. Kaune. Nuo 1941 m. lankė Panevėžio dramos teatro vaidybos studiją (pas Juozą Miltinį), buvo šio dramos teatro aktorius. Nuo 1959 m. vaidina TV ir kino filmuose. Sukūrė apie 100 teatro bei 50 kino vaidmenų. 1981 – 1984 m. Panevėžio dramos teatro vyr. režisierius, 1984 – 1988 m. šio teatro direktorius bei meno vadovas. KGB dokumentuose esama informacijos, kad agentas „Bronius“ užverbuotas 1970 m. spalio mėn., dėl jo dalykinių ir asmeninių savybių kontaktuojant su užsienio lietuviais. Tais pat metais jis „Santara Šviesa“ federacijos kvietimu apsilankė JAV. Prieš kelionę agentas buvo instruktuotas apie JAV lietuvių veiklą, taip pat suteikta vertingos informacijos ir buvo duotos užduotys, kurias jis įvykdė. Agentas užmezgė ryšius su kai kuriais lietuvių išeiviais, kurie domino KGB. Pateikė juos charakterizuojančias žinias. Tai galėjo palengvinti operatyvinį darbą (sekimą) šių veikėjų vizito Lietuvoje metu. Be to, KGB dokumentuose teigiama, kad ši agento „Bronius“ kelionė į JAV buvo naudinga ideologiniam darbui, t.y. tinkamam režimui Sovietų Sąjungos nušvietimui JAV lietuvių akyse. 1974 m. iš agentūrinio tinklo išbrauktas, tikėtina dėl to, kad tais metais buvo išrinktas SSRS Aukščiausios tarybos deputatu. D. Banionis mirė 2014 metais.

Šaltiniai:

LYA, f. K-18, ap. 1, b. 606, l. 9-10,
LYA, f. K-18, ap. 1, b. 607, l. 4,
Banionis Donatas, in: Visuotinė lietuvių enciklopedija, II, Arktis – Beketas, Vilnius, 2003, p. 614-615.