Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Povilonis Liudvikas, s. Antano

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 186 ap.- 187

Vardas, pavardė, tėvavardis: Povilonis Liudvikas, s. Antano
Gimimo metai: 1910 m.
Registracijos data: 1990-01-18
Registracinis bylos nr.: 21322
Tomų kiekis: 6
Tomo numeris: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Lapų skaičius tome: 262 | 252 | 258 | 257 | 296 | 63
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Germantas“
Bylos sudarymo metai: 1944 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: 3 sl.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės
LYA agento asmens bylos kortelės nėra

Papildoma informacija: Liudvikas Povilonis 1928 m. įstojo į tėvų marijonų vienuoliją Marijampolėje, mokėsi Marijampolės mokytojų seminarijoje, vėliau Kauno kunigų seminarijoje. 1930 – 1934 metais Vytauto Didžiojo universitete studijavo teologiją, bažnytinę teisę ir matematiką. Kunigu įšventintas 1934 m. Dirbo Marijampolėje, Vilniaus krašte kapelionu, mokytoju, gimnazijos direktoriumi. 1945 m. paskirtas Panevėžio Švč. Trejybės (marijonų) bažnyčios rektoriumi. 1957–1960 m. statė Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčią Klaipėdoje. 1960 m. bažnyčia uždaryta, o klebonas, sovietinės valdžios apkaltintas nelegalia statyba, nuteistas. 8 metų laisvės atėmimo bausmę turėjo atlikti Pravieniškėse. Susilpnėjus sveikatai, po 4 metų amnestuotas. 1966–1969 m. dirbo Vilniaus Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje. 1969 m. popiežiaus Pauliaus VI nominuotas tituliniu Arkavikos vyskupu ir paskirtas Telšių vyskupijos administratoriaus augziliaru. 1969 m. Kauno arkikatedroje vyskupo J. Matulaičio-Labuko konsekruotas vyskupu. 1973 m. paskirtas Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos apaštališkojo administratoriaus vysk. Juozapo Matulaičio-Labuko koadjutoriumi–pagalbininku su paveldėjimo teise. 1979 m. mirus vyskupui J. Matulaičiui-Labukui, paskirtas abiejų vyskupijų apaštališkuoju administratoriumi, taip pat tapo Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininku. 1984 m. Liudvikui Poviloniui suteiktas Arkavikos arkivyskupo titulas. Silpnėjant sveikatai, 1988 m. paties prašymu atleistas iš pareigų. Mirė Kaune 1990 m.