Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Urbonas Antanas, s. Antano

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 186 ap.- 187

Vardas, pavardė, tėvavardis: Urbonas Antanas, s. Antano
Gimimo metai: -
Registracijos data: 1990-07-03
Registracinis bylos nr.: 1695
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 208
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Žinomas“
Bylos sudarymo metai: 1951 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: Kaunas

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės
LYA agento asmens bylos kortelės nėra

Papildoma informacija: Antanas Urbonas 1937 m. baigė Alytaus gimnaziją, buvo pašauktas tarnauti į Lietuvos kariuomenę. Mokėsi karo mokykloje, ją baigė jau po SSRS okupacijos. Gavo jaun. leitenanto laipsnį ir buvo paskirtas į karo aviaciją, karo lakūnu. Likviduojant Lietuvos kariuomenę iš jos atleistas, nuo tol dirbo Kaune, mokesčių inspekcijoje, mokesčių išieškotoju. 1941 m. pavasarį persikėlė į Druskininkus. 1945 m. suimtas ir nuteistas kalėti. 1947 m. grįžo į Lietuvą, po kurio laiko buvo užverbuotas. Slap. „Žinomas“. Jis 1956 m. spalį išdavė Adolfą Ramanauską „Vanagą“ ir jo žmoną Birutę Mažeikaitę – Ramanauskienę (A. Ramanauskas buvo jo bendramokslis). KGB sužinojusi iš agento informaciją kur slapstosi Ramanauskai, sukurpė jų suėmimo planą. Spalio 12 dieną įgyvendinus planą, A. Ramanauskas ir B. Ramanauskienė buvo suimti. A. Ramanauskas – Vanagas buvo nuteistas aukščiausia bausme ir 1957 m. lapkričio 29 d. sušaudytas Vilniuje. A. Urbonas mirė Kaune 2002 metais.
Šaltiniai:

LGGRT Centro archyvo informacija,
Plieno sparnai, Lietuvos aviacijos istorija 1919 – 1940 m.