Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Strakauskas Juozas, s. Stasio

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 2 ap-3

Vardas, pavardė, tėvavardis: Strakauskas Juozas, s. Stasio
Gimimo metai: 1914 m.
Registracijos data: 1947-09-30
Archyvinis bylos nr.: 16
Registracinis bylos nr.: 23610
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 20
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Nr. 5“
Bylos sudarymo metai: 1945 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: MGB Ukmergės aps. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Nr. 5“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1944 – 1947 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: išsišifravo kaip MGB agentas
Archyvinis bylos nr.: 16
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1914 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: -
Išsilavinimas: 2 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: milicininkas
Kalbų mokėjimas: lietuvių, rusų
Trumpa informacija iš agento bylos:

Agento „Nr. 5“ darbas įvertintas teigiamai. Remiantis jo informacija 1944 m. gruodį buvo nužudyta 30 lietuvių buržuazinių nacionalistų gaujos narių ir 4 banditai suimti.

Papildoma informacija:

-

Šaltiniai:

-