Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Jedeška Bronius, s. Felikso

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 2 ap-3

Vardas, pavardė, tėvavardis: Jedeška Bronius, s. Felikso
Gimimo metai: 1928 m.
Registracijos data: 1947-10-01
Archyvinis bylos nr.: 17
Registracinis bylos nr.: 14128
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 87
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Tauras“
Bylos sudarymo metai: 1946 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: MGB Lazdijų aps. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Tauras“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1946, 1947 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nužudytas banditų
Archyvinis bylos nr.: 17
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1928 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: -
Išsilavinimas: vidurinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: buhalteris
Kalbų mokėjimas: lietuvių
Trumpa informacija iš agento bylos:

-

Papildoma informacija:

1946 m. Bronius Jedeška gyveno Vilniuje, dirbo Komunalinio ūkio ministerijoje ir turėjo plačius ryšius su pogrindžiu ir dvasininkija, dėl to ir buvo užverbuotas. KGB operatyvinėse pažymose buvo minimas kaip geras agentas. 1947-07-02 nužudytas partizanų kaip MGB agentas.

Šaltiniai:

LYA, f. K-41, ap. 1, b. 1223, l. 194;
LYA, f. K-41, ap. 1, b. 1224, l. 115, 213, 286-288, 289-291