Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Radvila Vytautas, s. Miko

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 3 ap-4

Vardas, pavardė, tėvavardis: Radvila Vytautas, s. Miko
Gimimo metai: 1921 m.
Registracijos data: 1947-12-30
Archyvinis bylos nr.: 19
Registracinis bylos nr.: 12411
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 31
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Kruzo“
Bylos sudarymo metai: 1946 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: NKVD Kauno m. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Kruzo“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1946 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: suimtas
Archyvinis bylos nr.: 19
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1921 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: -
Išsilavinimas: vidurinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: -
Kalbų mokėjimas: lietuvių
Trumpa informacija iš agento bylos:

-

Papildoma informacija:

Partizanas Vytautas Radvila 1945-11-22 atėjo į NKVD legalizuotis. Jis suteikė informaciją apie būrio sudėtį ir dislokacijos vietą, pranešė, kur Kauno mieste yra LLA štabas. Agentas „Kruzo“ įvardintas kaip perspektyvus agentas. Jam buvo skirta užduotis padėti likviduoti Jakšto būrį veikusį Vilkaviškio aps. Bet saugumas išsiaiškino, kad legalizavęsis V. Radvila toliau veikė pogrindyje. V. Radvila 1946-07-08 buvo suimtas ir nuteistas 20 metų, paleistas 1959 m.

Šaltiniai:

LYA, f. K-41, ap. 1, b. 967, l. 72, 88, 91;
LYA, f. K-41, ap. 1, b. 977, l. 123, 161;
LYA, f. K-41, ap. 1, b. 978, l. 108-109;
LYA, f. K-1, ap. 58, b. P17661, l. 76-79