Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Jatulis Stasys, s. Antano

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 3 ap-4

Vardas, pavardė, tėvavardis: Jatulis Stasys, s. Antano
Gimimo metai: 1921 m.
Registracijos data: 1948-05-11
Archyvinis bylos nr.: 23
Registracinis bylos nr.: 13208
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 131
Kategorija ir pseudonimas: informatorius „Ignas“
Bylos sudarymo metai: 1946 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: MGB 2N valdyba

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Ignas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1946 – 1948 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: išsišifravo kaip saugumo agentą
Archyvinis bylos nr.: 23
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1919 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: nevedęs
Išsilavinimas: nebaigtas aukštasis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: buhalteris
Kalbų mokėjimas: lietuvių
Trumpa informacija iš agento bylos:

Agentas „Ignas“ nacių okupacijos metais Joniškyje tarnavo kriminalinės policijos punkte, dalyvavo sovietinių partizanų puolime, pats nušovė kolūkietį Rumbauską. LSSR KGB agentas „Ignas“ išsišifravo prieš vieną iš nacionalistų gaujų vadų, kurį turėjo sekti ir tirti jo veiklą. Už tai patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.

Papildoma informacija:

LYA baudžiamosios bylos nėra

Šaltiniai:

-