Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Šalaševičiūtė Angelė, d. Kazio

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 31 ap.-32

Vardas, pavardė, tėvavardis: Šalaševičiūtė Angelė, d. Kazio
Gimimo metai: 1928 m.
Registracijos data: 1952-09-01
Archyvinis bylos nr.: 272
Registracinis bylos nr.: 5529
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 85
Kategorija ir pseudonimas: agentė „Rožytė“
Bylos sudarymo metai: 1948 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: MGB Kauno sr. valdyba

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Rožytė“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1948 – 1952 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 272
Lytis: moteris
Gimimo metai: 1928 m.
Tautybė: lietuvė
Šeimyninė padėtis: netekėjusi
Išsilavinimas: vidurinis
Priklausymas partijoms: nepartinė
Profesija ir užsiėmimas: dirba savo ūkyje
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos:

Agentė „Rožytė“ dalyvavo operacijose skirtose likviduoti nacionalistinio pogrindžio kovotojus. Jos pateiktų duomenų dėka likviduoti du banditai, suimti du ryšininkai.

Šaltiniai:

Juozas Vytautas Uzdila. Sunkūs ir viltingi metai. Lietuvių tauta Kn.7, 2003 m. Vilnius. p. 198