Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Valaitis Antanas, s. Juozo

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 32 ap.-33

Vardas, pavardė, tėvavardis: Valaitis Antanas, s. Juozo
Gimimo metai: 1906 m.
Registracijos data: 1952-08-01
Archyvinis bylos nr.: 282
Registracinis bylos nr.: 11769
Tomų kiekis: 2
Tomo numeris: 1/2
Lapų skaičius tome: 285/64
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Leimonas“
Bylos sudarymo metai: 1949 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: MGB Kauno sr. valdyba

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Leimonas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1949 – 1952 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: suimtas
Archyvinis bylos nr.: 282
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1906 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: aukštasis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: gimnazijos mokslo skyriaus vedėjas
Kalbų mokėjimas: vokiečių, prancūzų (laisvai)
Trumpa informacija iš agento bylos:

A. I. Valaitis buvo klerikalinės – nacionalistinės organizacijos „Pavasaris“ generalinis sekretorius. 1937 m. jis buvo pasiųstas mokytis į Prancūziją kur baigė katalikišką universitetą. 1940 m. būdamas progimnzacijos mokytoju suorganizavo nelegalų antisovietinį ratelį, kuriame auklėjo jaunimą antisovietine dvasia. A. I. Valaitis kartu su baltaisiais sukilėliais dalyvavo sovietinių piliečių žudynėse. Agentas „Leimonas“ turi platų ratą pažįstamų tarp katalikų kunigų užsienyje. Is suteikė vertingos informacijos apie kunigus ir banditų rėmėjus. Prieš išvykdamas į užsienį agentas išpasakojo aplinkiniams apie gautą iš KGB užduotį.

Šaltiniai:

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 20096/3, t.1, l. 18-23 LGGRT centro archyvas, K-731