Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Pranaitytė – Šiugždienė Antosė, d. Prano

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 32 ap.-33

Vardas, pavardė, tėvavardis: Pranaitytė – Šiugždienė Antosė, d. Prano
Gimimo metai: 1920 m.
Registracijos data: 1952-08-01
Archyvinis bylos nr.: 283
Registracinis bylos nr.: 9338
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 28
Kategorija ir pseudonimas: agentė „Egli“
Bylos sudarymo metai: 1949 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: MGB Šakių r. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Egli“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1949 – 1952 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: tapo nedarbinga
Archyvinis bylos nr.: 283
Lytis: moteris
Gimimo metai: 1920 m.
Tautybė: lietuvė
Šeimyninė padėtis: ištekėjusi
Išsilavinimas: 3 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinė
Profesija ir užsiėmimas: kolūkietė
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos:

Agentės „Egli“ pateiktų duomenų pagrindu likviduoti du banditai, dar du aktyvūs banditų rėmėjai suimti